Terapie i metody pracy

Metody pedagogiczne w oddziałach ZET

 • Metoda analityczno – syntetyczna o charakterze funkcjonalnym
 • Metoda fonetyczno – literowa
 • Metoda barwna
 • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 • Metoda globalnego czytania
 • Metoda ćwiczeń grafomotorycznych
  H.Tymichowej
 • Metody oparte na słowie, spostrzeganiu, działaniu
 • Metoda liczb w kolorach
 • Metoda Ruchu Rozwijajacego W. Sherborne
 • Metoda Rudolfa Labana
 • Zabawy z chusty wg A. Wasilak
 • Program Knill

Metody pedagogiczne w grupach głębokich

 • Niedyrektywna metoda zabawa
 • Metoda P. Dennisona
 • Muzykoterapia
 • Stymulacja polisensoryczna – Poranny Krąg
 • Zajecia muzyczne-rytmiczne
 • Terapia wzroku
 • Bajkoterapia
 • Zabawy paluszkowe, baraszkowanie
 • Program aktywności Knill
  • Metoda bazalna
  • Integracja Sensoryczna
  • Arteterapia
  • Snoezelen – sala doswiadczania świata

Metody logopedyczne

 • Symultaniczno – sekwencja nauka czytania
 • Elementy PECS
 • Kinezjologia edukacyjna
 • Integracja odruchow twarzy wg S. Masgutowej
 • Masaż logopedyczny
 • Trening słuchowe
 • Makaton
 • Metoda werbo – tonalna
 • Fonogesty

Terapie

 • Integracja Sensoryczna
 • Terapia ręki
 • Stymulacja taktylna
 • Terapia CST
 • Terapia PNF
 • Masaż
 • Terapia wzroku
 • Dogoterapia
 • Hipoterapia
 • Hydroterapia