Z wizytą w WTZ Września

Z wizytą w WTZ Września

Nasza grupa wzięła udział w dniach otwartych WTZ Września.

Zapoznaliśmy się z funkcjonowaniem placówki.