Wkrótce…

Wkrótce…
  • Informujemy, że od sierpnia ośrodek mieści się przy ulicy Piastów 15 we Wrześni.
  • Wyprawka dla dzieci z grup edukacyjno – terapeutycznych oraz grupy rewalidacyjno – wychowawczej jest identyczna jak w latach ubiegłych
  • 31.08.2015 r. – Dzień otwarty dla wszystkich grup – szczegóły w zaproszeniach wysłanych listownie
  • 1.09.2015 r. – Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016
  • DLA PRACOWNIKÓW
    • 28.08.2015 r. – o godz. 8.00 rozpocznie się szkolenie z zakresu BHP i PPoż.
    • 28.08.2015 r. – Rada Terapeutów