Rok Szkolny 2016/2017

29.08.2016 r.
– zebranie terapeutów, osób wspomagających oraz pozostałej kadry o godz. 8.00
– zebranie rewalidatorów o godz. 9.00

30.08.2016 r.
– Rada Terapeutów o godz. 12.00