Polska na Niebiesko

Polska na Niebiesko

2 kwietnia – Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
Obchody tego Dnia mają na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu