Oddziały

Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze I i II (ZRW I i ZRW II)

Do oddziałów uczęszczają dzieci upośledzone umysłowo w stopniu głębokim. W większości nieporuszające się samodzielnie. Dzieci biorą udział w zajęciach rewalidacyjno- wychowawczych zespołowych w wymiarze 20 godzin tygodniowo. Grupa może liczyć od 2-4 dzieci.

Zespół edukacyjno-terapeutyczny I (ZET I)

Do oddziału uczęszczają dzieci z umiarkowanym i znacznym stopniem upośledzenia umysłowego, ze sprzęeżniami. Realizują podstawę programowę kształcenia ogólnego dla uczniów z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym. Działania edukacyjne tej grupy ukierunkowane są na zaspokajanie specyficznych potrzeb edukacyjnych naszych podopiecznych. Do oddziału uczęszczać może od 4-8 uczniów.

Zespół edukacyjno-terapeutyczny II (ZET II)

Do oddziału uczęszczają dzieci z umiarkowanym i znacznym stopniem upośledzenia umysłowego, ze sprzężeniami. Realizują podstawę programowę kształcenia ogólnego dla uczniów z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym. Działania edukacyjne tej grupy ukierunkowane są na zaspokajanie specyficznych potrzeb edukacyjnych naszych podopiecznych. Ze względu na współistniejący autyzm u jednego z podopiecznych do oddziału uczęszczać może od 2-4 uczniów.

Zespoły edukacyjno-terapeutyczne III, IV  i V(ZET III, ZET IV , ZET V)

Do oddziałów uczęszczają dzieci z umiarkowanym i znacznym stopniem upośledzenia umysłowego, ze sprzężeniami. Realizują podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym. Działania edukacyjne tych grup ukierunkowane są na zaspokajanie specyficznych potrzeb edukacyjnych naszych podopiecznych.